Home      KALENDARIUM
 
KALENDARIUM
 

STOWARZYSZENIA SENIORÓW  LOTNICTWA WOJSKOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 
1988      Zebranie grupy założycielskiej w Poznaniu
1989     I Zjazd Założycielski oficerów b. LO i WL w Poznaniu. Opracowanie statutu.
1990     Rejestracja Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Operacyjnego i Wojsk Lotniczych
1991     III Zjazd seniorów w Poznaniu
1992     Powstanie Oddziału Warszawskiego, IV Zjazd seniorów w Poznaniu
1993     Powstanie Oddziału Krakowskiego. V Zjazd seniorów w Poznaniu.
1994     Powstanie oddziałów: Dęblińskiego, Lubelskiego, Modlińskiego, Pilskiego i Poznańskiego.
1995     Powstanie Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego. Porozumienie o współpracy MON i SSLW RP.
1996     Sympozjum naukowe w Krakowie. VIII Zjazd seniorów w Poznaniu.
1997     Powstanie Oddziału Bialsko-Podlaskiego. Zebranie ZG i obchody 40 - lecia WOSzK w Groniku.
1998     Przystąpienie SSLW RP do Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów, Kombatantów i Weteranów Sił Zbrojnych WP.
1999     IX Jubileuszowy Zjazd Seniorów w Poznaniu - wręczenie sztandaru organizacyjnego i wybory nowych władz Stowarzyszenia.
2000     Jubileusz 75-lecia WSOSP w Dęblinie. Zebranie ZG w Groniku.
2001     Przystąpienie MKSL w Gdyni do SSLW RP. II walne zebranie Federacji. Obchody 50-lecia OSL im. Żwirki i Wigury
2002     Udział w przekazaniu obowiązków D-cy WLOP. XI Zjazd Seniorów w Gdyni.
2003     100-lecie lotnictwa światowego i 85-lecie lotnictwa polskiego
2004     Obchody V-lecia FSR i WSZ RP oraz udział w pracach RG Federacji.
2005     XIV Zjazd Delegatów poświęcony 60-leciu zwycięstwa nad hitleryzmem.
2006     XV Zjazd Delegatów w Radomiu poświęcony wyborom uzupełniającym do władz Stowarzyszenia. Przylot F-16.
2007     Rok Walnych Zebrań Oddziałów i Walnego Zebrania Delegatów SSLW RP
2008     Rok 90 lecia Polskiego Lotnictwa
2009     Dwudziestolecie SSLW RP
2010     Wdrażanie nowego statutu
2011     Rok kolejnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych oddziałów
2012     Wydarzenia 2012 r.
2013     Rok dalszej działalności Stowarzyszenia.