Home      O NAS      Zarząd Gł.
 
 
 
Siedziba Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego
Rzeczypospolitej Polskiej mieści się
w Poznaniu pod adresem:

61-716 Poznań, ul. Kościuszki 92/98
 
 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 

  Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między  Walnymi
 Zebraniami Delegatów, kieruje całokształtem działalności  Stowarzyszenia,
 a za swoje działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Delegatów.

    W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes i 14 członków.
 
  Zarząd ze swojego grona wybrał dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika,
 rzecznika prasowego i rzecznika dyscyplinarnego.

   Dla zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania w składzie  Zarządu Głównego
 wyodrębniono Prezydium Zarządu  Głównego, Sekretariat Zarządu Głównego
 i Zespoły funkcjonalne.


                   ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO
   Plenarne posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się raz w miesiącu w każdy
 pierwszy wtorek miesiąca o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Głównego.

  Dyżury w Zarządzie Głównym pełnione są w każdy wtorek w godzinach
 od 10.00 do 13.00.

 
 
KONTAKT
    z Zarządem Głównym
 
  tel.618 572 149;   fax  618 572 463
 
 
  Napisz do nas (kliknij)