CZYTAJ W AKTUALNOŚCIACH 
P O M N I K     C H W A Ł Y
Rozpoczęto prace organizacyjno koncepcyjne budowy na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach pomnika pod roboczym tytułem "Pomnik Chwały Lotnikom Polskim". Będzie on symbolem pamięci o lotnikach polskich, którzy, przepełnieni głęboką troską o Ojczyznę, polegli w walkach
na wszystkich frontach II Wojny Światowej, zginęli śmiercią lotnika w czasie pełnienia służby na straży granic polskiego nieba.                                                          (czytaj więcej)
 
F E D E R A C J A   L O T N I C Z A
Zainicjonowano też działania mające na celu utworzenie federacji stowarzyszeń i organizacji lotniczych. Podjęto odpowiednią uchwałę w tej sprawie i zwrócono się z apelem do stowarzyszeń
i organizacji lotniczych działających w Polsce z propozycją przystąpienia do federacji. Wraz z apelem wysłano propozycję Statutu Federacji.
                                                                   (czytaj więcej)

 
 

Jest to oryginalne nagranie Marsza Lotników wydanego
w 1934 r. śpiewanego przez Chór Juranda.

Jak narodził się Marsz Lotników ? (czytaj)
 

 
  Zarząd zwraca się z prośbą do całej społeczności  stowarzyszenia
  
o sugestie, opinie i wskazówki dotyczące wyglądu i zawartości strony
   i jej elementów.
Uwagi, jak również materiały przewidziane do publikacji, 
   proszę kierować w formie elektronicznej na dotychczasowy adres:   
   sslw.zg@wp.pl 

 
 
 
..

 .
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej www.sslwrp.pl
moderatorzy strony: J.Socha,